Ducato 15.12.2013

Ducato 8 Wochen alt 11.12.2013

Ducato 6 Wochen alt 27.11.2013

Ducato 5 Wochen alt 20.11.2013

Ducato 16.11.2013

Ducato 4 Wochen alt 13.11.2013

Ducato 15 Tage alt 01.11.2013

Ducato 11 Tage alt 27.10.2013

Ducato 1 Woche alt

Ducato 4 Tage alt